Inicio » Todas los catálogos » Ciclos Formativos » Administración y Gestión » Operacións administrativas de compravenda

Portada del libro Operacións administrativas de compravenda
- 25% dto.

Operacións administrativas de compravenda

 • Libro en papel

 • $ 117641.00
 • 88230.75

 • ¡ENVIO GRATIS!

 • En stock
 • Recíbelo 07/11/2022


 • Unidad(es)
 • Comprar
 • eBook

 • 16,60
 • Comprar ebook del libro en Google Play

Caracteristicas

 • Sistema educativo: LOE
 • Impresión: Color
 • Páginas: 282
 • Formato: 21 x 27 cm
 • Edición: 2016
 • Peso: 0,76 kg.
 • Editorial: Paraninfo
 • Operacións administrativas de compravenda

 • 9788428338073
 • JOSEFA CARMEN BARREIRO VELOSO

 • Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Operacións Administrativas de Compravenda, do Ciclo Formativo de grao medio de Xestión Administrativa, pertencente á familia profesional de Administración e Xestión. Os contidos tratados correspóndense cos establecidos no currículo oficial vixente na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 191/2010, do 28 de outubro.

   

  Operacións administrativas de compravenda aborda a actividade dunha empresa comercial. Comeza presentándolle ao alumnado a empresa segundo diferentes enfoques, como a forma xurídica ou o contorno onde se desenvolve a actividade empresarial, e continúa identificando a  documentación que xera a actividade de compravenda e as obrigas do comprador e vendedor. Tamén analiza os custos derivados da xestión comercial, a tributación das operacións mercantís e o cumprimento das obrigas periódicas de presentar as declaracións da empresa na Axencia Tributaria.

   

  Deseguido, identifica os métodos de control de existencias, os tipos de stocks e a xestión de inventarios. Analiza os medios de cobramento e pagamento habituais na empresa, e os documentos xustificativos dos mesmos. Recoñece tamén a importancia da calidade do proceso administrativo e finaliza co desenvolvemento da xestión integrada de compravenda mediante unha aplicación informática.

   

  Cada unidade inclúe, ademais da explicación teórica necesaria, numerosas
  actividades propostas, resoltas, exemplos, táboas, figuras e cadros con información adicional, mapas conceptuais e actividades finais de comprobación, de aplicación e de ampliación. Así mesmo, achéganse numerosos documentos mercantís e outros documentos oficiais como contratos ou impresos de liquidacións fiscais, co asesoramento dos regulamentos e leis que rexen as actuacións empresariais, que de seguro contribuirán a acadar os obxectivos fixados ao inicio do estudo desta materia.

   

  En definitiva, Operacións administrativas de compravenda contribúe a que se
  adquiran de forma progresiva e continua as competencias necesarias para que o futuro técnico poida desenvolverse con éxito no mundo laboral, aplicando os protocolos establecidos pola empresa.

   

   

   

  A autora, Perito Mercantil, cursou estudos nas escolas superiores de Comercio de Vigo e Cádiz. É profesora titular do Departamento de Administrativo no IES Escolas Proval de Nigrán e conta con máis de 20 anos de experiencia profesional na docencia de Ciclos Formativos da familia de Administración e Xestión.

 • $ 117641.00
 • $ 88230.75

 • ¡ENVIO GRATIS!

 • En stock
 • Fecha de entrega ESTIMADA 07/11/2022


 • Unidad(es)
 • Comprar
 • eBook

 • Comprar ebook del libro en Google Play
1. A empresa comercial; 2. O contrato de compravenda; 3. O proceso de compra; 4. O Imposto sobre o valor engadido (IVE); 5.  A facturación; 6. Réximes especiais de IVE; 7. Xestión de aprovisionamento; 8. Valoración e inventarios; 9. Medios de cobramento e pagamento; 10. O proceso de compravenda informatizado.

El libro pertenece a los siguientes catálogos

Más libros de la materia Administración y Gestión